Conas Smaoineamh Lasmuigh den Bhosca: 10 Leideanna Gan Cruthaitheacht Bullsh * t!

Ar dúradh leat riamh smaoineamh taobh amuigh den bhosca?

Is cliché coitianta go leor é chun daoine a spreagadh le bheith neamhfhoirmiúil go cruthaitheach agus go cuiditheach.

Is é an smaoineamh an status quo a bhriseadh chun réiteach nuálach a fháil nó rud a chruthú a sheasfaidh amach ón slua.

B’fhéidir gur iarraidh é sin a chloiseann tú ó shaoiste ag an obair, frása a insíonn tú duit féin agus tú ag iarraidh ealaín a chruthú, nó díreach comhairle ghinearálta ar do shaol a fheabhsú.

Cibé rud a d’fhéadfadh a bheith ann, cibé áit a dtiocfadh sé - tá an chruthaitheacht cosúil le planda. Teastaíonn ithir thorthúil, cúram agus cothú ón bplanda chun cabhrú leis fás agus bláthú.Teastaíonn an cineál ceart timpeallachta agus cúraim ó chruthaitheacht duine ionas gur féidir leis fás agus bláthú freisin.

Cé go bhfuil bealaí láithreacha ann chun smaointe a ghiniúint, is nós é smaoineamh lasmuigh den bhosca a fhorbraímid thar thréimhse ama.

Seo 10 leid chun cabhrú leat do smaointeoireacht chruthaitheach a mhéadú.1. Iarr ar dhuine nach bhfuil cur amach aige ar an bhfadhb a smaointe.

Cuid mhór den fhadhb le smaoineamh taobh amuigh den bhosca is ea an bosca féin.

Conas a dhéanaimid foirceannadh i mbosca?

Bhuel, de ghnáth bíonn sé mar gheall go dtitimid i bpatrún le rud a bhíonn á dhéanamh againn go rialta, toisc gurb é sin a theastaíonn chun an rud a dhéanamh.

Níl ann ach an oiread sin bealaí is féidir leat urlár a scuabadh, togra gnó a scríobh, nó pictiúr a tharraingt.

Bealach amháin le smaointeoireacht lasmuigh den bhosca a éascú is ea a dtuairim a thabhairt do dhuine nach bhfuil eolach ar an rud.

Ní gá freagra díreach a fháil ar an staid chun cabhrú leat an fhadhb a fheiceáil trí shúile éagsúla.

B’fhéidir nach bhfuil tuiscint acu ar an bhfadhb, ach má éisteann tú leo ag caint faoina dtuairim uirthi is féidir leis cabhrú leat smaoineamh ar rudaí a d’fhéadfadh a bheith ábhartha a ndearna tú dearmad orthu.

D’fhéadfadh gur rudaí iad seo nár smaoinigh tú orthu le fada an lá toisc go bhfuil tú chomh cleachtaithe le smaoineamh ar bhealach ar leith.

2. Scrúdaigh tuairimí, braistintí agus creidimh contrártha.

D’fhéadfadh athrú ó thaobh peirspictíochta cabhrú leat réitigh a aimsiú agus smaointe éagsúla a ghiniúint.

Bealach amháin chun do dhearcadh a athrú is ea rud a iniúchadh ón taobh eile den argóint.

B’fhéidir go bhfuil cúiseanna maithe agat le rud a dhéanamh nó a chreidiúint ar an mbealach atá tú, ach beidh cúiseanna ag daoine eile lena gcreideamh contrártha freisin.

Ní cúiseanna maithe nó cliste iad i gcónaí, ach b’fhéidir nach iadsan mise ach an oiread. Is furasta tionchar a bheith ag mífhaisnéis air toisc go bhfuaimeann rud éigin go maith agus go dtéann sé lenár mothúcháin, in ionad bailíocht na faisnéise sin a cheistiú.

B’fhéidir go bhfaighidh tú amach freisin nach bhfuil bailíocht ag na creidimh contrártha dóibh, ach trína n-iniúchadh, tugann tú seans duit féin an domhan a fheiceáil ar bhealach difriúil.

Is cleachtadh d’intinn chruthaitheach é do smaointeoireacht a athrú. B’fhéidir nach féidir leat do thuairim a athrú ar chor ar bith, ach ní hé sin an pointe.

Ina áit sin, níl sa phointe ach an cleachtadh a dhéanamh ionas gur féidir leat tú féin a ullmhú le haghaidh smaointeoireacht chruthaitheach níos déanaí.

Níl sé difriúil i ndáiríre ó oiliúint agus bogshodar chun ullmhú do mharatón.

3. Fiafraigh díot féin, “Cad a dhéanfainn ar bhealach difriúil dá mbeadh orm tosú ón tús?'

Is é an rud iontach faoi thaithí a bheith agat ar an bhfadhb ná go bhfuil eolas oibre agat cheana féin ar an méid a oibríonn agus ar an obair nach n-oibríonn.

Bealach amháin chun smaointeoireacht chruthaitheach a spreagadh is ea dul ar ais go dtí an tús agus machnamh a dhéanamh ar an méid a dhéanfá ar bhealach difriúil ón tús.

Cad iad na gaistí a d’fhéadfá a sheachaint?

Cad iad na buntáistí a d’fhéadfá a chothú agus a fhás?

Cad a d’fhéadfaí a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí?

Cad a chuir tú amú an iomarca ama gan aon bhuntáiste dáiríre?

Cad iad na luaíochtaí agus na deacrachtaí a chuidigh le do thuras a shainiú?

Bain triail as do chúrsa a phleanáil mar go raibh tú ag tosú ón tús agus féach cad iad na smaointe eile a thiocfaidh aníos ar an mbealach.

B’fhéidir go mbeadh sé fiúntach duit do thionscadal a thosú ón tús, na botúin a sheachaint agus leas a bhaint as an méid atá foghlamtha agat ar an mbealach.

4. Úsáid teicnící giniúna smaointe mar mhapáil intinne, saorscríbhneoireacht agus tobsmaointeoireacht.

Cothaíonn teicnící giniúna smaointe cruthaitheacht trí iallach a chur ort smaoineamh taobh amuigh den bhosca.

an bhfuil a fhios aici gur maith liom í

Tá cineálacha cur chuige ar leith ag na trí theicníc seo - mapáil intinne, saorscríbhneoireacht agus tobsmaointeoireacht - maidir le conas iad a dhéanamh i gceart.

Mapáil intinne tosaíonn le smaoineamh lárnach a scríobhann tú i lár leathanaigh agus cuir ciorcal timpeall air.

Ón áit sin, déanann tú an smaoineamh lárnach a bhaint amach le cibé smaointe ábhartha a thagann chun cuimhne faoi.

Ó na smaointe sin, déanann tú brainse arís. Agus ní leanann tú ach ag smaoineamh ar na ceisteanna agus na smaointe éagsúla a thagann aníos.

Is féidir leat abairtí, frásaí, nó fiú focail aonair a úsáid chun na cumainn a thógáil.

Saorscríbhneoireacht Is dumpáil mheabhrach faisnéise agus smaointe é ar leathanach.

Moltar go mór peann agus páipéar a úsáid chun saorscríbhneoireacht a dhéanamh, toisc go mbíonn lámhscríbhneoireacht ag gabháil do chodanna éagsúla den inchinn seachas clóscríobh.

Go bunúsach, is é an rud a dhéanann tú lasc ama a shocrú d’aon mhéid ama, agus ansin tosú ag scríobh faoin ábhar.

Is é an smaoineamh ná scríobh ar feadh an ama ar fad gan stopadh, eagarthóireacht a dhéanamh, nó aon rud a dhéanamh seachas an méid atá ar eolas agat faoin ábhar a scríobh. Is áit mhaith le tosú cúig nóiméad.

Ransú Smaointe cosúil le clóscríbhneoireacht, ach gan an lasc ama.

Suíonn tú síos le d'fhadhb agus ní thosaíonn tú ach cibé smaointe a tharlaíonn duit a scríobh amach.

Cuidíonn an gníomh chun na smaointe sin a chur as do mheabhair leis an gcruthaitheacht toisc nach bhfuil d’intinn ag díriú a thuilleadh ar an smaoineamh áirithe sin.

Nuair a bheidh sé as d’inchinn, is féidir leat d’intinn a ghlanadh chun ligean do smaointe eile teacht chugat.

B’fhéidir gur mhaith leat freisin (leanann an t-alt thíos):

5. Cuir an fhadhb i leataobh, téigh amach, agus déan roinnt aclaíochta.

Is féidir le duine a bhíonn i gcónaí ag brath ar an bhfadhb a dhearcadh a mhaolú.

Is annamh a bhíonn cur chuige maith ann chun réiteach a fháil lasmuigh den bhosca ar fhadhb a réiteach. Cuir an fhadhb i leataobh ar feadh tamaill, éirí suas, agus bí gníomhach.

Mar fheabhsú fadtéarmach, roinnt staidéar Tá sé léirithe agam go gcuidíonn aclaíocht le smaointeoireacht chruthaitheach a fheabhsú trí fheidhmiú níos sláintiúla san inchinn a chothú.

Sa ghearrthéarma, is féidir le briseadh ó bheith ag iarraidh smaoineamh taobh amuigh den bhosca agus díriú ar rud éigin eile ar feadh tamaill cabhrú le do dhearcadh a athshocrú.

Tá sé deacair réiteach a fháil ar fhadhb dhúshlánach má tá fearg nó frustrachas ort.

Tabhair roinnt ama don fhadhb scíth a ligean, lig d’intinn athshocrú, agus teacht ar ais chuici.

6. Bí ag fiafraí i gcónaí “Cén fáth?”

Baineann smaointeoireacht chruthaitheach le taiscéalaíocht.

Ag cur agus ag freagairt na ceiste go leanúnach “Cén fáth?” tógfaidh sé d’eolas agus solúbthacht smaointeoireachta.

Gheobhaidh tú bealaí nua agus difriúla le hiniúchadh a dhéanamh ar an gcúis, toisc go bhfaighidh tú amach rudaí nach raibh ar eolas agat roimhe seo.

Ag fiafraí “Cén fáth?” coinníonn sé tú freisin ó bheith ag titim isteach sna riteoga agus gnáthaimh chéanna.

Cén fáth a bhfuilim á dhéanamh seo?

Cén fáth go bhfuilimid á dhéanamh seo ar an mbealach áirithe seo?

Cén fáth nach féidir liom é seo a dhéanamh ar bhealach difriúil?

Cén fáth ar roghnaíodh an bealach seo?

7. Cuir isteach ar do ghnáthaimh rialta agus athraigh do thimpeallacht.

Is furasta a bheith i bpatrúin iompraíochta agus smaoinimh eolacha, go háirithe más rud é a dhéanann tú go rialta sa ghníomhaíocht.

Má tá tú ag obair, ansin is dócha go mbeidh tú ag láimhseáil roinnt nithe den chineál céanna i bpatrún arís agus arís eile, cúpla lá sa tseachtain.

Éiríonn an obair sin go rialta agus téann d’intinn i dtaithí ar an ngnáthamh sin.

Nó b’fhéidir gur ealaíontóir thú a dhéanann speisialtóireacht ar stíl áirithe péintéireachta. Is cinnte go gcuideoidh péintéireacht leanúnach sa stíl sin leat do scileanna a bheachtú agus a thógáil laistigh den disciplín, ach má thógann tú roinnt ama le cruthú i ndisciplíní eile is féidir leis smaointe nua a ghiniúint ach trí rud éigin difriúil a dhéanamh.

Trí chur isteach ar do ghnáthamh tugtar deis d’intinn réitigh a lorg ó threoracha eile.

Is féidir le hathrú ar an timpeallacht sochar comhchosúil a sholáthar. In áit fanacht i do chónaí in oifig, is féidir le siúlóid shoiléir sa nádúr deis a thabhairt duit d’intinn a ghlanadh agus inspioráid eile a fháil.

8. Tóg roinnt ama go dtí an lá agus lig d’intinn dul ar strae.

Is gníomhaíocht é Daydreaming nach bhfaigheann muid go leor de.

Uaireanta is maith an rud é suí síos agus ligean d’intinn dul ag siúl cibé áit is mian leis dul seachas iarracht a dhéanamh é a choinneáil i mbosca beag.

Is créatúir chruthaitheacha iad daoine, fiú amháin i réimsí agus i ndisciplíní nach bhfeictear go cruthaitheach ar an dromchla.

Cuidíonn Daydreaming le cruthaitheacht a threisiú toisc go spreagann sé gníomhaíocht sna réimsí den intinn is mó atá freagrach as cruthaitheacht.

Lig d’intinn dul ar strae ó am go ham agus b’fhéidir go bhfaighidh tú smaointe nár bhreithnigh tú roimhe seo.

9. Deireadh a chur le diúltachas agus a rá “Tá!” níos minice.

Is ancaire í an negativity a mheá an spiorad cruthaitheach.

Bealach cinnte chun tú féin a chur i mbosca beag nach mbaineann tú leis, is cuma cén cineál duine a tharlaíonn tú, is ea an méid is féidir leat a dhéanamh agus nach féidir leat a dhéanamh.

Tá níos mó ná go leor criticeoirí ar domhan réidh le hinsint duit cad nár cheart duit a dhéanamh. Déan iarracht gan a bheith i do dhuine féin, a rá go bhfuil do chuid smaointe féin níos minice, agus iad a iniúchadh go críochnúil.

Déan nós é a rá le do chuid smaointe agus eispéiris chruthaitheacha níos minice.

Déan na rudaí nach mb’fhéidir go bhfuil tú go maith iontu, ach tá suim agat iontu ar aon nós.

leideanna maidir le conas a bheith i do chailín maith

Arís, téann sé seo ar ais chuig na codanna den intinn atá freagrach as cruthaitheacht agus smaointeoireacht lasmuigh den bhosca a chothú. Féadann spreagthaigh agus timpeallacht nua a lán doirse a oscailt don spiorad cruthaitheach.

10. Glac páirt le grúpaí daoine cruthaitheacha eile.

Is féidir le daoine cruthaitheacha eile a bheith ar fheabhas foinse inspioráide agus smaointeoireacht lasmuigh den bhosca.

Déan cinnte go measann tú an bhfuil an grúpa cabhrach i ndáiríre nó nach bhfuil. Is féidir le pobail chruthaitheacha, cosúil le haon ghrúpa daoine, a bheith buailte nó caillte mar áit dhearfach le haghaidh fáis agus athneartaithe.

Má aimsíonn tú grúpa láidir daoine cruthaitheacha tugtar clár fuaime duit chun do chuid smaointe a phreabadh as, eolas breise agus eagna chun smaointe a mhúscailt, agus an rogha d’iarrachtaí comhoibritheacha a fhéadfaidh an oiread sin a mhúineadh duit.

Ní gá aghaidh a thabhairt ar gach iarracht chruthaitheach atá againn nó gach fadhb atá romhainn.